×

این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

۱۰%

دوره TA2 دکتر بهزادی فرد
تمامی سطوح فکری

۱۵ دقیقه آموزش
۷ دانشجو
۴۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰%

دوره TA1 دکتر بهزادی فرد
تمامی سطوح فکری

حدود ۱۰ ساعت آموزش
۹ دانشجو
۴۹۵,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

۲
دوره آموزشی

دانشجو

۱۳
دانشجو

زمان آموزش

۶۹ ساعت
ساعت آموزش

جوایز

۹۸۹
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید